Doorheen de reportage werd duidelijk dat onder andere personeelstekort en de eerder zwakke positie van de coördinerend raadgevend arts (CRA) een rol spelen in het grote aantal voorschriften. Als de huisarts wil voorschrijven, dan kan de CRA hier weinig tot niets in ondernemen. Het risico op bijwerkingen is echter reëel. Zo’n 41 procent van de ouderen krijgen langdurig deze medicatie en lopen daarbij risico op zware bijwerkingen. Voorbeelden hiervan zijn een verhoogd risico op een beroerte, vallen en breuken, hartritmestoornissen en zelfs een hoger risico op opname in een ziekenhuis of sterfte.

België heeft een sterke traditie in het voorschrijven van medicatie bij mentale problemen bij alle leeftijdsgroepen. Dit land behoort bijvoorbeeld tot de Europese top wat betreft het gebruik van antidepressiva; er is een jaar na jaar stijgende trend. In 2020 slikten meer dan 1,22 miljoen Belgen antidepressiva. Het voorschrijven van antipsychotica ligt in dezelfde lijn. Soms start de medicatie al in de thuissituatie, soms bij een ziekenhuisopname. “We leven in een pillencultuur en het verwachtingspatroon bij burgers is ook dat medicatie veel kan oplossen. Er is weinig aandacht om ook te overwegen om medicatie te gaan afbouwen, zowel aan de kant van de patiënt als aan de kant van de arts. Daarvoor is een cultuuromslag nodig. Ook de verschillende beleidsniveaus moeten die cultuuromslag ondersteunen. Daarnaast is de verhoging van de personeelsnorm absoluut nodig om een uitstroom uit de sector te vermijden.", aldus Geerinckx.

N-VA pleit voor een interdisciplinaire aanpak om een goed medicatiebeleid in de woonzorgcentra te garanderen. Het is belangrijk dat de huisarts over het medicatiegebruik in overleg gaat met de bewoner, zijn familie, het voltallige zorgteam, en de apotheker. Hierbij spelen de Coördinerend Raadgevende Arts (CRA) van het woonzorgcentrum en de apotheker een cruciale rol.

De Pano-reportage over het toedienen van psychofarmaca aan bewoners van woonzorgcentra heeft schrijnende situaties aangetoond. We moeten iedereen in de zorgketen oproepen om voorzichtiger om te gaan met die zware medicatie.”, zegt Veerle Geerinckx.