Veerle Geerinckx

Veerle Geerinckx (°1973) woont in het Vlaams-Brabantse Weerde (Zemst).

 

Opleiding en professionele loopbaan

Na een klassieke opleiding (Latijn-Grieks) koos Veerle met architectuur voor een studie waarin creativiteit een belangrijke rol speelt. Ze werd architecte en breidde haar cv uit met een master in stedenbouw en ruimtelijke planning (RUG). Veerle bouwde professioneel een jarenlange expertise op in architectuur, stedenbouw en ruimtelijke ordening. Deze zxpertise deelde zij eerst in een architectenbureau en later als expert ruimtelijke planning bij de Vlaamse overheid (AROHM, het latere agentschap en departement Ruimte).

 

Lokaal engagement

Sinds 2009 bouwt ze mee aan de lokale N-VA- en Jong N-VA-afdeling in Zemst. In 2011 werd ze verkozen in het arrondissementeel bestuur van Halle-Vilvoorde en als ondervoorzitter in de partijraad. In 2012 werd ze eerste schepen in Zemst met onder andere bevoegdheden als Openbare Werken, Patrimonium, Grondbeleid en Wonen. 

Na de lokale verkiezingen van 2018 vormde de N-VA in Zemst een coalitie met Groen, sp.a en de lokale partij VLAM. Geerinckx werd in januari 2019 de eerste vrouwelijke burgemeester van Zemst met bevoegdheden op de domeinen Algemeen Beleid, Bevolking, Politie, Veiligheid, Erfgoed, Communicatie en Archeologie. Veerle is lid van diverse verenigingen waar ze tracht een Vlaams steentje aan bij te dragen, zoals de Sint-Sebastiaansgilde en het forum voor Vlaamse vrouwen.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 behaalde Geerinckx vanop de eerste plaats 964 voorkeurstemmen. In 2018 trok Geerinckx opnieuw de lijst in Zemst en behaalde zij 2033 stemmen.

Nationale politiek

Geerinckx was van januari 2015 tot april 2021 voorzitter van de nationale partijraad van N-VA en is momenteel lid van het partijbestuur. Op 20 april 2022 legde zij de eed af als lid van het Vlaams Parlement. Als Vlaams Parlementslid maakt ze deel uit van de Commissie Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie, de Commissie Brussel, de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn, de Commissie Wonen en Erfgoed en de Commissie Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding.

In 2014 kreeg Geerinkcx vanop de 8ste plaats op de Vlaamse lijst 9843 stemmen. Bij de Vlaamse verkiezingen in 2019 kreeg Geerinckx 5701 stemmen vanop de tweede opvolgersplaats.

Voor zover er tijd overblijft vult zij deze met andere passies

Veerle Geerinckx staat ook bekend als de ‘curlingburgemeester’ omdat ze meermaals heeft deelgenomen aan het wereldkampioenschap curling voor gemengde teams. Veerle won een gouden medaille als deel van de Belgian Huskies, het Belgische curlingteam, op 5 mei 2022 het Europees Kampioenschap Curling voor vrouwen in Litouwen. 

 

Engagement binnen diverse organisaties

Naast haar functies als burgemeester en Vlaams Volksvertegenwoordiger is Veerle tevens actief binnen verschillende organisaties:

- Havicrem (intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Arrondissement Halle-Vilvoorde)

Havicrem werd opgericht op 10 juni 2003 in Vilvoorde door 27 gemeenten en de provincie Vlaams-Brabant. Statutair heeft deze intergemeentelijke vereniging de opdracht om één of meerdere crematoria en één of meer intergemeentelijke begraafplaatsen op het grondgebied van de provincie Vlaams-Brabant op te richten en te besturen. Havicrem baat crematorium Daelhof in Eppegem (Zemst) uit. Het crematorium is gelegen op de grens van Zemst, Vilvoorde en Grimbergen. Havicrem ziet de dienstverlening van haar crematorium als een integraal deel van de uitvaart. Daarom kan u bij crematorium Daelhof ook terecht voor afscheidsplechtigheden, rouwmaaltijden en asverstrooiingen.

Functie: Voorzitter van de raad van bestuur sinds 27/03/2019

Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw

VVSG is de ledenorganisatie van Vlaamse gemeenten, steden, OCMW's, politiezones en een aantal intercommunales. De vereniging geeft ondersteuning en advies, zowel voor de politieke mandatarissen als voor de lokale ambtenaren. Het is de representatieve gesprekspartner die opkomt voor de belangen van de gemeenten, OCMW’s en andere lokale besturen ten aanzien van andere overheden en derden.

Functie: Lid van de raad van bestuur en voorzitter van de bestuurlijke commissie Veiligheid sinds 1/05/2019

Vlaams Pers-, Radio- en Televisie-Instituut vzw

De Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie is de openbare omroep voor radio en televisie in Vlaanderen.

Functie: Lid van de raad van bestuur van 09/02/2015 tot 20/04/2022

Sportimonium vzw

Het Sportimonium is een museum gewijd aan sport. Het is gevestigd in het strandgebouw in De Plage, een natuur- en recreatiedomein in Hofstade in Vlaams-Brabant.

Functie: Bestuurder van 26/03/2016 tot 31/12/2018

Agentschap plantentuin Meise (EVA)

De Plantentuin Meise is een Belgische botanische tuin in de Vlaams-Brabantse gemeente Meise. Het is een van de grootste plantentuinen in de wereld.

Functie: Voorzitter van de raad van bestuur tot 20/04/2022

Medewerkers

Tom Werner

Tom Werner
Persoonlijk medewerker