Concreet

Het project omvat alvast 92 woongelegenheden, een groep van 51 erkende assistentiewoningen, noodwoningen en eventueel woningen voor kwetsbare groepen. Het bestaande woonzorgcentrum zal dus na ruim dertig jaar vernieuwd worden zodat kan ingespeeld worden op de wensen en noden van nu en volgende generaties. We willen de site multifunctioneel maken en daarom onderzoeken we of het haalbaar is om volgende zaken te voorzien: een lokaal dienstencentrum, een (sociaal) restaurant/bistro, een dagverzorgingscentrum, huis van het kind, een kinderdagverblijf, een welzijnscentrum (dit is een uitgebreid gezondheidscentrum), een strijkwinkel en een publieke open ruimte waarin alle generaties hun plek krijgen. De samenwerking tussen bestaande waardevolle initiatieven en nieuwe initiatieven zal uiteraard gestimuleerd worden. 

Voor het woonaspect is er een nauwe verbinding met de woonwijk in de omgeving. Dit biedt mensen die minder mobiel zijn toch de kans om in het centrum te wonen en deel te nemen en gebruik te maken van het buurtgericht programma.