Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik al sinds 20 april 2022 vast lid van de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding. In deze commissie leg ik me specifiek toe op de domeinen ouderenzorg en woonzorgcentra.  Daarnaast volg ik uiteraard ook een reeks dossiers in arrondissement Halle-Vilvoorde op.

 

Daarnaast ben ik deze legislatuur plaatsvervangend lid voor de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie. Ook in de Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn en de Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed fungeer ik als plaatsvervanger.

Recent ingediende documenten

Motie tot instelling van een onderzoek door het Rekenhof naar de financiering van en de financiële stromen binnen alle Vlaamse woonzorgcentra en groepen van Vlaamse woonzorgcentra

van Freya Saeys, Katrien Schryvers, Veerle Geerinckx, Koen Daniëls, Maaike De Rudder en Hannes Anaf
1583 (2022-2023) nr. 1

Voorstel van resolutie over meer medicatieveiligheid in woonzorgcentra

van Katrien Schryvers, Veerle Geerinckx, Freya Saeys, Koen Daniëls, Maaike De Rudder en Elke Sleurs
1579 (2022-2023) nr. 1

Amendement op het voorstel van resolutie over de uitklaring van het begrip vervangingsinkomen in het kader van de uitzonderlijke schooltoeslag in het groeipakket en de uitsluiting van rechthebbenden van die schooltoeslag

van Katrien Schryvers, Koen Daniëls, Freya Saeys, Maaike De Rudder, Veerle Geerinckx en Elke Sleurs
1448 (2022-2023) nr. 2

Recente vragen

Schriftelijke vraag Woonzorgcentra (wzc's) - Infrastructuurforfait

van Veerle Geerinckx aan minister Hilde Crevits (Vraag en antwoord)
359 (2022-2023)

Actuele vraag over het afnemend aantal afgestudeerden dat start in de zorgsector

van Veerle Geerinckx aan minister Hilde Crevits
392 (2022-2023)

Actuele vraag over euthanasie in de woonzorgcentra

van Veerle Geerinckx aan minister Hilde Crevits
281 (2022-2023)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over overheidsparticipatie in commerciële zorginstellingen

van Jeremie Vaneeckhout aan minister Hilde Crevits
1733 (2022-2023)

Vraag om uitleg over de sensibilisering rond het omgaan met mensen die lijden aan dementie

van Katrien Schryvers aan minister Hilde Crevits
1738 (2022-2023)

Vraag om uitleg over mensonterende handelingen in woonzorgcentra

van Freya Saeys aan minister Hilde Crevits
1688 (2022-2023)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2