Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik al sinds 20 april 2022 vast lid van de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding. In deze commissie leg ik me specifiek toe op de domeinen ouderenzorg en woonzorgcentra.  Daarnaast volg ik uiteraard ook een reeks dossiers in arrondissement Halle-Vilvoorde op.

 

Daarnaast ben ik deze legislatuur plaatsvervangend lid voor de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie. Ook in de Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn en de Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed fungeer ik als plaatsvervanger.

Recent ingediende documenten

Amendementen op het ontwerp van programmadecreet bij de begroting 2023

van Katrien Schryvers, Koen Daniëls, Freya Saeys, Elke Sleurs, Maaike De Rudder en Veerle Geerinckx
1466 (2022-2023) nr. 2

Voorstel van decreet tot wijziging van het Groeipakketdecreet van 2018, wat betreft de invoering van een eenmalige toeslag van 100 euro voor wie in november 2022 een sociale toeslag ontvangt

van Katrien Schryvers, Koen Daniëls, Freya Saeys, Elke Sleurs, Maaike De Rudder en Veerle Geerinckx
1486 (2022-2023) nr. 1

Amendement voorgesteld na indiening van het verslag op het ontwerp van decreet tot wijziging van artikel 5 van het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Opgroeien regie, tot wijziging van het Groeipakketdecreet van 2018 en tot uitlegging van artikel 8 van het Groeipakketdecreet van 2018

van Katrien Schryvers, Koen Daniëls, Freya Saeys, Veerle Geerinckx, Maaike De Rudder en Tine van der Vloet
1305 (2021-2022) nr. 3

Recente vragen

Actuele vraag over het onderzoek naar de structuur en organisatie van woonzorgcentra tijdens de COVID-19-pandemie

van Veerle Geerinckx aan minister Hilde Crevits
155 (2022-2023)

Actuele vraag over de opnamestop bij zorgvoorzieningen wegens personeelstekort

van Veerle Geerinckx aan minister Hilde Crevits
89 (2022-2023)

Actuele vraag over het gebruik van psychofarmaca in woonzorgcentra

van Veerle Geerinckx aan minister Hilde Crevits
65 (2022-2023)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over het kwaliteitsrapport van het agentschap Zorg en Gezondheid

van Freya Saeys aan minister Hilde Crevits
244 (2022-2023)

Vraag om uitleg over het Vlaams Indicatorenproject 2021

van Hannes Anaf aan minister Hilde Crevits
230 (2022-2023)

Actuele vraag over het gebruik van antipsychotica in woonzorgcentra

van Freya Saeys aan minister Hilde Crevits
82 (2022-2023)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2