Meerderheidspartijen vragen onderzoek naar financiering en financiële stromen woonzorgsector

Door Veerle Geerinckx op 17 februari 2023

Om ervoor te zorgen dat iedereen zonder zorgen van zijn oude dag kan genieten hebben we nood aan een stabiele sector van woonzorgcentra. De financiële weerbaarheid en duurzaamheid van onze Vlaamse woonzorgcentra is daarbij een belangrijk element. Door de complexiteit van ons systeem hebben we daar niet altijd een even helder beeld op. Er wordt gewerkt aan een uniforme en transparante manier van boekhouden voor alle woonzorgcentra. In tussentijd willen de Vlaamse meerderheidspartijen dat er nu al meer duidelijkheid komt over hoe woonzorgcentra gefinancierd worden en welke financiële stromen er bestaan. In een motie vraagt onder meer Vlaams Volksvertegenwoordiger Veerle Geerinckx aan het Rekenhof dit te onderzoeken.

 

Het is cruciaal dat onze Vlaamse woonzorgcentra voldoende financieel weerbaar en duurzaam zijn en dat ze transparant zijn over hoe ze hun middelen besteden. Dat beoordelen is echter niet altijd even gemakkelijk. We hebben woonzorgcentra die worden uitgebaat door de overheid (meestal OCMW’s), door vzw’s en door vennootschappen. Daarnaast is er bij die drie soorten woonzorgcentra ook soms onduidelijkheid over hun financiële verhouding met overkoepelende groepen, vzw’s of openbare besturen waar ze van deel uitmaken anderzijds. Om daar meer klaarheid in te brengen, wordt er gewerkt aan een meer transparante en dus meer uniforme manier boekhouding. Op die manier kan de Vlaamse Overheid beter controle uitoefenen op het gevoerde financiële beleid van woonzorgcentra, los van of het nu gaat of een publiek, privaat non-profit of privaat for-profit woonzorgcentrum. Die nieuwe manier van boekhouden is er echter nog niet.

 

Daarom vragen de Vlaamse meerderheidspartijen een nieuw onderzoek dat de situatie van vandaag in kaart brengt. Hiervoor werd een motie ingediend in het Vlaams parlement om het Rekenhof dit te laten onderzoeken. Door van deze zaken een beter beeld op te krijgen kan de Vlaamse overheid niet alleen waken over de stabiliteit van de sector, maar ook een beter beeld krijgen of de financiering van de sector goed zit. Vlaams Volksvertegenwoordiger Veerle Geerinckx: “Financiële transparantie is essentieel. In opstap naar de persoonsvolgende financiering is het nodig om de financiële stromen in kaart te brengen. We willen een sterke Vlaamse ouderenzorg die robuust de komende vergrijzingsgolf aankan. De rotte appels moeten eruit.”

 

Herbekijk hier de bespreking van de motie tijdens de plenaire vergadering van woensdag 15 februari 2022: https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementair-werk/plenaire-vergadering...

 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is