De studie geeft oa. een financieel overzicht. De totale kost wordt geraamd op 46 miljoen euro. Het 50m-bad (21,7 miljoen euro) neemt hierin het leeuwendeel. Het golfsurfbad wordt geraamd op € 14 miljoen en de kabelskibanen zouden ruim € 1 miljoen kosten. De buitenaanleg, de restauratie van het openluchtzwembad en de bijkomende gebouwen vervolledigen het kostenplaatje. Zemst stapt mee in de cofinanciering van het 50m-bad. De studie onderzocht ook de bouw van een kleiner lokaal zwembad. Het schaalvoordeel wijst echter in de richting van een doorgedreven partnership met Sport Vlaanderen en Boortmeerbeek.

Momenteel lopen de onderhandelingen tussen Zemst, Sport Vlaanderen en Boortmeerbeek over de financiële verdeelsleutel en gebruik van het zwembad. De aanleg van de andere sportinfrastructuur en de verdere reconversie van het domein vergen geen financiële inbreng van de gemeente.

Naast het financieel overzicht werden er ook ruimtelijke en architecturale elementen onderzocht: De Bergbeek zal opengelegd worden, waardoor er tussen de parking en de rest van het domein een groene, natuurlijke buffer ontstaat. Er wordt een verbinding gemaakt tussen het historisch zwembad en de grote vijver, het oude pompgebouw wordt afgebroken. Het nieuwe binnenzwembad komt aan de overkant van de centrale wandelas. Naast het 50m-bad is er ruimte voor een golfsurfbad van ruim 100 meter. Op de grote vijver zullen meerdere kabelskitrajecten worden voorzien.

De bouw van het zwembad is prioritair voor N-VA Zemst. Bij het sluiten van het zwembad in 2018 was er geen plan, geen ambitie en geen wil aanwezig om werk te maken van een nieuw zwembad voor de Zemstenaren. De resultaten van deze haalbaarheidsstudie bevestigen dat we door het opzetten van samenwerkingsverbanden, geheel in de spirit van deze bestuursploeg, binnen de komende jaren weer overdekt kunnen zwemmen in Zemst.

"Dankzij de haalbaarheidsstudie weten we nu waar we voor staan en kunnen we snel aan de slag om een prachtig zwembad voor de Zemstenaar te realiseren. Ik ben fier op onze ploeg en onze partners.”, zegt burgemeester van Zemst Veerle Geerinckx (N-VA).

In de pers: 

https://vrtnws.be/p.qEoye7y44

https://www.ringtv.be/nieuws/nieuw-watersportcomplex-domein-van-hofstade

https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20221006_94089933?fbclid=IwAR3Pg9TYkT1n...

https://www.hln.be/zemst/vijftigmeterbad-kabelskibanen-en-golfsurfbad-op...