Vlaanderen is sinds 2014 bevoegd voor het Vlaamse dierenwelzijnsbeleid, waar het budget inmiddels verachtvoudigde. Ook op het lokale politieke niveau wordt Dierenwelzijn meer en meer een zichtbare bevoegdheid. Vlaanderen telt vandaag 250 schepenen bevoegd voor dierenwelzijn. Een aantal dat op korte tijd explodeerde, wetende dat er in 2017 slechts 95 schepenen bevoegd waren voor het welzijn van dieren. “Het belang van een volwaardig lokaal dierenwelzijnsbeleid kan niet worden onderschat. In dat kader blijft N-VA ijveren voor een zichtbare schepenbevoegdheid in alle Vlaamse gemeenten. Deze schepenen zijn tevens belangrijke partners voor het dierenwelzijnsbeleid op Vlaams niveau.”, stelt Veerle Geerinckx die als plaatsvervanger actief is in de commissie Dierenwelzijn.

Werkbezoeken

Tijdens de zomer bracht Veerle Geerinckx met een delegatie van het Vlaams Parlement werkbezoeken aan twee mooie initiatieven, namelijk Forrest & Friends vzw in Diest en de Ark van Pollare in Lennik. Forrest & Friends vzw is een opvangcentrum in Diest voor dieren uit de vee-industrie, alsook verwaarloosde en/of gedumpte dieren. De Ark van Pollare is een erkende opvang voor weidedieren, neerhofdieren en knaagdieren. Sinds 2012 ontfermt een geëngageerde ploeg zich over verwaarloosde en/of mishandelde dieren.

Het is onvoorstelbaar uit welke situaties sommige van de dieren werden gered. De inzet van de vrijwilligers bij deze organisaties is dan ook zeer indrukwekkend en maakt dagelijks het verschil voor het leven van talloze dieren” Niet enkel geven zij een tweede kans aan dieren, maar deze initiatieven vormen tevens onmisbare schakels in het lokaal en regionaal dierenwelzijnsbeleid.”, aldus Geerinckx.

Ook in Zemst neemt Dierenwelzijn een belangrijke plaats in. Naast Dierenopvangcentrum Zemst vzw is ook de AniCura Dierenkliniek Den Eikbos actief in de gemeente. “Wij willen in Zemst het goede voorbeeld geven inzake dierenwelzijn en het beleidsdomein de nodige aandacht geven.”, besluit Geerinckx.

Bezint eer ge begint

De boodschap van Veerle Geerinckx op deze Werelddierendag: “Denk goed na voor u een dier aankoopt. Via de website www.huisdierinfo.be kan u nagaan welke noden ieder dier heeft en welke kosten komen kijken bij het houden van elk dier. Neem vervolgens zeker een kijkje op de website www.adopteereendier.be, waarop u kan zien welke asieldieren ter adoptie staan, want ook zij verdienen een goed thuis.”