Onze ouderen mogen niet de dupe worden van het personeelstekort

Door Veerle Geerinckx op 14 november 2022

Op woensdag 9 november stelde Vlaams Volksvertegenwoordiger Veerle Geerinckx een actuele vraag over het personeelstekort in de zorgsector. De Vlaams Regering heeft op dit domein reeds verschillende maatregelen genomen, zoals het inzetten van jobstudenten, kortlopende opleidingen, inzetten op zij-instroom, elders verworven competenties en andere zaken die opgenomen zijn binnen VIA-6. Daarnaast werd tevens de huidige norm meer flexibel gemaakt.

 

Het probleem blijft uiteraard nijpend, de ouderenzorgkoepels luiden opnieuw de alarmbel. Daarnaast kiezen steeds meer voorzieningen ervoor om hun capaciteit on hold te beginnen zetten omwille van het gebrek aan zorgpersoneel. Soortgelijke uitdagingen zien we tevens in andere sectoren. De gevolgen van de coronacrisis zijn ook in dit dossier voelbaar.”, aldus Geerinckx.

 

Al deze zaken hebben gevolgen voor de bewoners van de woonzorgcentra. Ouderen die naar een woonzorgcentrum willen verhuizen, komen op die manier misschien niet meteen aan bod voor een kamer. Het is dan de vraag of alternatieve zorgcircuits voldoende uitgebouwd zijn om die blijvende zorg- en ondersteuningsvragen te blijven opvangen.

 

Minister Dalle gaf aan dat hij een reeks maatregelen zal nemen om deze problematiek aan te pakken. Zo wenst de minister in te zetten op de aantrekkelijkheid van de sector. Dat is in de nasleep van corona nog steeds een pijnpunt. Hij gaf aan dat de Vlaamse overheid een branding- en communicatiecampagne zal lanceren begin 2023.

 

De vergrijzingsgolf wordt alleen maar groter. Het is cruciaal dat de Vlaamse overheid samen met de koepels en de betrokken organisaties werkt aan een oplossing. De bewoners van onze woonzorgcentra mogen niet de dupe worden van het personeelstekort.”, besluit Geerinckx.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is