Nood aan verlaging van administratieve taken bij zorgpersoneel

Door Veerle Geerinckx op 17 maart 2023

De Week van de Zorg is het moment om onze mensen in de zorgsector een hart onder de riem te steken. In het Vlaams Parlement stelde Vlaams volksvertegenwoordiger een actuele vraag over het afnemend aantal afgestudeerden dat start in de zorgsector aan minister Crevits tijdens de plenaire zitting van woensdag 15 maart 2023.

 

Uit een analyse van Acerta blijkt dat er een lagere instroom merkbaar is bij min 35 jarigen die starten in de zorg. Daar tegenover staat dat het aantal oudere instromers net wel stijgt. Volgens de laatste cijfers stijgen de inschrijvingen opnieuw in de zorgopleidingen. Geerinckx vroeg daarbij hoever de minister stond met de uitvoering van het regeerakkoord om administratieve lasten bij het zorgpersoneel maximaal te verlagen zodat terug tijd en ruimte is voor de echte zorgtaken.

 

Elk paar handen en hart dat zich inzet voor de zorg is vooruitgang, want de toekomst toont aan dat de vergrijzing ook het personeel zal treffen, bovenop het toenemend aantal ouderen en ouder wordende personen met een handicap die zorg en ondersteuning nodig zullen hebben. Maar waarom kiest iemand voor de zorg, niet om lijstjes af te vinken en papier te vullen. Het regeerakkoord zegt dat we volop zullen inzetten op een grondige verlaging van de administratieve taken bij het zorgpersoneel. Hierrond zouden de agentschappen halfjaarlijks concrete voorstellen doen, daarnaast moeten we ook werk maken van een doorgedreven taak uitzuivering tussen zorgberoepen”, aldus Geerinckx.

 

De minister van Welzijn liet weten dat zij zich wenste in te zetten voor de verlaging van de administratieve last en voor het opnemen van de taken binnen het bevoegdheidskader van Vlaanderen. Tot slot riep Veerle Geerinckx zo spoedig mogelijk de Wet op de Uitoefening van de Gezondheidszorgberoepen (WUG) aan te passen om tot oplossingen te komen voor de uitdagingen waar de zorgsector voor staat.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is