Debat rond vergrijzing niet eenzijdig voeren

Door Veerle Geerinckx op 10 november 2022

Een maand geleden kwam het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg (VIKZ) langs in de commissie Welzijn van het Vlaams Parlement om er de resultaten van het Vlaams Indicatorenproject voor de Woonzorgcentra voor te stellen. Daaruit bleek dat er in 2021 minder bewoners werden gefixeerd dan de jaren voordien, dat er voor bijna 60% van de bewoners een zorgplan was en dat de vaccinatiegraad tegen de griep was gestegen ten opzichte van voorgaande jaren.

 

In de commissie Welzijn werd op 8 november het rapport  besproken in aanwezigheid van de minister, met focus op een elementen uit het rapport zoals de rapportering door de Zorginspectie, fixaties, valincidenten en medicatieveiligheid.  Een onderdetectie en onderregistratie, gekoppeld aan een lage meldingsbereidheid blijven knelpunten. In die vergadering wees Vlaams Volksvertegenwoordiger Veerle Geerinckx onder meer op het belang van een brede blik op de zorg. “Het debat rond de vergrijzing mag niet eenzijdig worden gevoerd. Zorg en vergijzing hebben vele gezichten en er moet aandacht zijn voor alle indicatoren in dit brede spectrum bij de metingen.”, aldus Geerinckx. 

 

Veerle Geerinckx wees daarbij op twee elementen. “Een correct medicatiebeleid vereist een interdisciplinaire aanpak waarbij transparantie centraal moet staan in het contact tussen de bewoners, de familie, het zorgteam en alle andere betrokkenen. De meldingsbereidheid aanmoedigen en stimuleren, gekoppeld aan voldoende waardering en transparantie in de sector zijn essentieel. Bijkomend is de stem en de tevredenheid van de bewoner van belang. Hiervoor is momenteel onvoldoende aandacht bij de controles van de zorginspectie. Deze verslagen zijn nog al te vaak momentopnames. Graag pleit ik voor sectoranalyses waarbij de zorginspectieverslagen een deel van de puzzel vormen en waar ook aandacht volgt voor de tevredenheid van de bewoners.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is